Οικοδομικές άδειες


Αναλαμβάνουμε την οικοδομική άδεια του κτιρίου σας ελέγχοντας όλες τις παραμέτρους εξ αρχής για το καλύτερο και οικονομικότερο τελικό αποτέλεσμα. Μια απολύτως win-win πρόταση.

Fact: Τα σύμμεικτα κτίρια δεν είναι καθόλου εύκολα κτίρια και απαιτούν τεχνογνωσία που κατέχουν συνολικά μόνο οι απολύτως εξειδικευμένοι σε αυτά.

Για παράδειγμα ενώ στα συμβατικά κτίρια απαιτείται μία στατική μελέτη για όλο το φορέα, στα μεταλλικά και σύμμεικτα αυτή η μελέτη σπάει σε 4 διαφορετικές (ανωδομή, θεμελίωση και πλάκες, σχεδιαστική, μελέτη συνδέσεων).

Με βάση τον νέο τρόπο ηλεκτρονικής κατάθεσης οικοδομικών αδειών, αποδυναμώνεται πλήρως η δικαιολογία που κατά κανόνα σχεδόν οδηγούσε την πλειονότητα των ενδιαφερομένων για σύμμεικτο κτίριο να στρέφονται σε μηχανικούς χωρίς το επίπεδο της πείρας της Econ ή ακόμα και σε αρχάριους μηχανικούς.

Αιτιάσεις όπως “ο μηχανικός είναι φίλος”, “ο μηχανικός είναι δίπλα στην πολεοδομία και ξέρει τους υπαλλήλους καλά”, “ο μηχανικός ξέρει τα κόλπα της περιοχής”, ακόμα και το “ο μηχανικός είναι συγγενής” καταρρέουν πλέον και όποιος τις ακολουθήσει πιστά θα αντιμετωπίσει προβλήματα λόγω της φύσης του νέου νόμου.

Οι άδειες πλέον θα εκδίδονται άμεσα, οι πολεοδομίες ουσιαστικά καταργούνται σταδιακά, οι νέες υπηρεσίες θα έχουν στη διάθεσή τους λίγες ημέρες για την έγκριση όρων δόμησης με βάση διάγραμμα κάλυψης που θα παρέχει ο υπεύθυνος μηχανικός έκδοσης αδείας και θα ανάγεται στην τεχνική εταιρεία η ευθύνη για το κτίριο αλλά και για την τελικό απόλυτο συμψηφισμό του με βάση τα σχεδιασμένα και εγκεκριμένα σχέδια -που πλέον θα αποστέλλονται και ηλεκτρονικά- για την τελική έγκριση από τον ελεγκτή μηχανικό που αποτελεί και αυτός έναν νέο θεσμό που επιβάλει ακρίβεια.

Φυσικά τα παραπάνω δεν αφορούν σε αρχιτέκτονες μηχανικούς. Πιστεύουμε ότι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός είναι δουλειά του αρχιτέκτονα μηχανικού και ενθαρρύνουμε τη συνεργασία με ένα αρχιτεκτονικό γραφείο στον σχεδιασμό ενός κτιρίου ασχέτως αν οι αρχιτέκτονες θα είναι οι δικοί σας ή οι μόνιμοι συνεργάτες μας αλλά με τη συνεχή επιστασία μας για την αποφυγή λαθών σχεδιασμού που ενδεχομένως να κοστίσουν λόγω της ιδιαιτερότητας των σύμμεικτων κτιρίων.

Οικοδομικές άδειες

Η Econ με τις μελέτες αδειών της που αποτελούν και μελέτη εφαρμογής και όχι απλά μελέτη που “απλά την καταθέτουμε για να πάρουμε την άδεια”, πλέον μπορεί να περηφανεύεται ότι θα είναι μία από τις λίγες εταιρείες στη χώρα που θα αποδίδουν, ταχύτατα, οικονομικές και άψογες μελέτες εφαρμογής για άμεση κατασκευή αλλά και με τη μοναδική πλέον ικανότητα αλλαγών αφού μόνο εμείς, ως μελετητές – κατασκευαστές, θα έχουμε την ικανότητα και ευελιξία να ενημερώνουμε τον φάκελο της πολεοδομίας άμεσα με αλλαγές ή τα as built σχέδια αν απαιτηθεί στο τέλος.

Αυτή η αλλαγή βέβαια καταδεικνύει την επιλογή εξειδικευμένης εταιρείας μελέτης-κατασκευής ως μονόδρομο για τους ενδιαφερόμενους. Είναι γνωστό άλλωστε ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των στατικών μελετών μεταλλικών κτιρίων γίνεται από εξωτερικούς συνεργάτες των υπογραφόντων μηχανικών, πολλές φορές και άγνωστους σε αυτούς και επιπλέον οι περισσότερες μελέτες δεν εφαρμόζονται τελικά.

Επιπροσθέτως, είμαστε η εταιρεία που ανέπτυξε περισσότερο από κάθε άλλη την ηλεκτρονική συνεργασία από μακριά -σε αυτό οφείλουμε άλλωστε και το όνομά μας- και την εξολοκλήρου χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας η οποία πλέον είναι υποχρεωτική για την συνομιλία με τον υπεύθυνο στις υπηρεσίες έκδοσης της αδείας.

Να θυμίσουμε εδώ ότι τα εργοστάσια κοπής και διαμόρφωσης μεταλλικού σκελετού δεν συνιστούν τη πλέον σωστή αφετηρία παρά το σύνηθες, για τα ελληνικά δεδομένα, φαινόμενο γιατί τις περισσότερες φορές “φουσκώνουν” το βάρος του κτιρίου έχοντας και την ευθύνη της στατικής μελέτης, είναι ανειδίκευτοι σχετικά με ΟΛΑ τα υπόλοιπα μέρη του κτιρίου, συνήθως δεν έχουν μηχανικούς ειδικευμένους αλλά απλά τεχνικούς γνώστες του χάλυβα και επιπλέον αποτελεί αθέμιτο ανταγωνισμό απέναντι στους πελάτες μηχανικούς τους η ενασχόλησή τους με τις άδειες και αυτό είναι καλό να το γνωρίζει ο επαγγελματίας που απευθύνεται ΠΡΩΤΑ σε ένα εργοστάσιο για την άδειά του.

Δεν είναι υπερβολή να ισχυριστούμε ότι με αυτό τον νόμο οι συνέπειες για τον πελάτη που διαλέγει ανειδίκευτο,στα μεταλλικά και σύμμεικτα κτίρια, μηχανικό αντί για μια εταιρεία μελέτης – κατασκευής όπως η Econ, καθίστανται κατ’αναλογίαν το ίδιο σοβαρές με το να απευθυνθεί κάποιος σε γιατρό παθολόγο για ένα καρδιολογικό πρόβλημα.