Γιατί εμάς

 

Editorial

 

 

 

Γνωρίζετε ότι..

 

Αρχική » Ξεκινώντας

 

Αν κάποιος θεωρεί ότι το σύμμεικτο κτίριο που σώζει ζωές σε ένα πολύ μεγάλο ή ακόμα και απλά μεγάλο σεισμό πρέπει και να εκτιμάται φθηνότερα από το συμβατικό τότε το λιγότερο είναι αφελής και δεν έχει λόγο να απευθύνεται σε μαςΙσχύει ότι τα σύμμεικτα κτίρια μπορούν να γίνουν (λίγο) οικονομικότερα ακόμα και από τις χαμηλές κατασκευές από τα συμβατικά αλλά κανένας σοβαρός κατασκευαστής δεν θα τα απέδιδε σε χαμηλές τιμές και αυτό γιατί είναι καλύτερες αλλά και πολύ δυσκολότερες από τις συμβατικές..

Ωστόσο παρατίθενται παρακάτω όλα τα πλεονεκτήματα υπό το πρίσμα της οικονομικότητας καθώς η ασφάλεια δεν φαίνεται στην καθημερινότητά μας αλλά στις ακραίες καταστάσεις σεισμών.

Πολύ χαμηλός συντελεστής ΙΚΑ.Στις κατοικίες οι τελικές εισφορές ΙΚΑ για το μέρος που αναλογεί στο καθαρό εμβαδόν των ορόφων είναι μειωμένες κατά το κλάσμα 0,54/1,35 σε σχέση με τον συμβατικό σκελετό από σκυρόδεμα.

Μειωμένοι νεκροί χώροι λόγω φερόντων στοιχείων (υποστυλώματα,τοιχεία,δοκοί..).Το πλεονέκτημα αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στα πολυώροφα κτίρια και στα κτίρια που απαιτούν μεγάλα εσωτερικά ανοίγματα χωρίς υποστυλώματα.Στις συνήθεις οικίες το κέρδος σε εμβαδόν είναι περίπου στο 5% επί του συνόλου.

Μεγάλη ταχύτητα κατασκευής.Η απώλεια χρόνων κατασκευής μεγάλων θεμελίων και ανωδομής,σε συνδυασμό με υλικά πλαγιοκάλυψης και εσωτερικού διαχωρισμού τα οποία επίσης έχουν μεγάλη ταχύτητα ανέγερση, έχουν σαν αποτέλεσμα την ταχύτερη χρησιμοποίηση του ακινήτου και ως εκ τούτου την απώλεια σημαντικών εξόδων όπως αυτά επιπλέον ενοικίων.

Ο σκελετός είναι πλήρως ανακυκλώσιμος. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης επιθυμεί στο απώτερο μέλλον την κατεδάφιση θα εξοικονομεί τουλάχιστον το κόστος αυτής.

Το κτίριο είναι εύκολα επεκτάσιμο.Αρκεί απλά η απογύμνωση μερικώς του σκελετού για την προσθήκη των νέων φερόντων στοιχείων.

Η πλήρης αντισεισμικότητα των κατοικιών και πολυωρόφων καθιστά το κτίριο οικονομικό σε ποσοστό μέχρι και 100% αφού δεν παρατηρείται απολύτως καμία ζημιά ακόμα και σε σεισμούς που ακόμα δεν έχει γνωρίσει η χώρα μας.Αντιθέτως η φιλοσοφία κατασκευής συμβατικού σκελετού ακολουθεί πλέον τον δόγμα μεγάλες ζημιές-καμία ανθρώπινη απώλεια που λόγω των μεγάλων αδρανειακών δυνάμεων του οπλισμένου σκυροδέματος προκαλεί μόνιμη παραμόρφωση στις συμβατικές κατασκευές (εξ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα) κυρίως σε μεγάλους σεισμούς και μερικές φορές να απαιτείται η πλήρης κατεδάφιση του κτιρίου.

Εξοικονόμηση χρημάτων από τα θεμέλια ακόμη:Τα μικρά φορτία του φέροντος οργανισμού έχουν σαν αποτέλεσμα τις μειωμένες ανάγκες για θεμελίωση και εκσκαφές.Αυτό το πλεονέκτημα μας εξοικονομεί πολλά χρήματα κυρίως σε βραχώδη εδάφη όπου απαιτείται εκβραχισμός,η σπατάλη των οποίων δεν είναι καθόλου ευχάριστη από την πρώτη κιόλας φάση της κατασκευής μας.

Πρακτικά άπειρη διάρκεια ζωής κτιρίων: Οι συμβατικές κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα έχουν μια διάρκεια ζωής που ανέρχεται στα 50 χρόνια κατά μέσο όρο.Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της ψαθυρότητας του σκυροδέματος και άλλων φαινομένων όπως του ερπυσμού και της οδείδωσης και αποφλοίωσης του χαλύβδινου οπλισμού του σκυροδέματος από την υγρασία του δεύτερου.Το πρόβλημα αυτό δεν υφίσταται στις σύμμεικτες κατασκευές.Μια απλή συντήρηση μετά από πολλά χρόνια εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής στον φέροντα οργανισμό και κατ επέκταση και στα σύμμικτα κτίρια.

Οικονομία στο ύψος στα κτίρια γραφείων: Τα χαλύβδινα κτίρια επιτρέπουν,σε συνδυασμό με κατάλληλες τεχνικές την πλήρη εκμετάλλευση του ύψους ανάμεσα στην ψευδοροφή και στην κάτω επιφάνεια της επόμενης καθ ύψος πλάκας όπου περνάνε πλέον εύκολα τα κανάλια. Έτσι οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις αφομοιώνονται με τρόπο που δεν βλάπτει το ύψος των ορόφων, εξοικονομούμε ύψος καθώς και ενέργεια

Ομοιομορφία σκελετού : τα μεταλλικά στοιχεία έχουν απειροελάχιστες αποκλίσεις ιδιοτήτων κατά το μήκος τους σε σχέση με τα εργαταξιακώς κατασκευαζόμενα στοιχεία από Ο.Σ. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα για μεγάλα μήκη κολωνών χωρίς ματίσεις καθ ύψος.
 

Αριστίππου 38, Κολωνάκι 10676, Τηλ.: 2106149510, E-mail:

Available on the Apple Store